• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Χορήγηση Υποτροφιών - Έκπτωση Διδάκτρων από Διδασκαλείο Ξένων Γλώσσων ΕΚΠΑ προς Πολιτικό Προσωπικό ΥΠΕΘΑ
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018 12:16

Χορήγηση Υποτροφιών - Έκπτωση Διδάκτρων από Διδασκαλείο Ξένων Γλώσσων ΕΚΠΑ προς Πολιτικό Προσωπικό ΥΠΕΘΑ

Στο πλαίσιο συνεργασίας μας με το ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κατόπιν πρωτοβουλίας της Ειδικής Γραμματέα, χορηγήθηκαν από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ πέντε (5) θέσεις με υποτροφία για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στο πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ για το έτος 2018-19.

Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα χορηγείται έκπτωση 10% στα δίδακτρα για την παρακολούθηση προγραμμάτων του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών, σε όλο το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ που επιθυμεί να εγγραφεί σε κάποιο από τα εν λόγω προγράμματα.

Πρόκειται για μια πιλοτική συνεργασία με το ΕΚΠΑ με στόχο την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης υψηλού επιπέδου στους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ.