• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στο Πολιτικό Προσωπικό ΥΠΕΘΑ
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 14:10

Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στο Πολιτικό Προσωπικό ΥΠΕΘΑ

 

Γνωρίζεται ότι, κατόπιν ανάληψης πρωτοβουλίας και δρομολόγησης σχετικών ενεργειών από την κ. Ειδική Γραμματέα ΥΠΕΘΑ εξεδόθη η Αριθμ. Φ.700/256/704068/Σ.516/31-10-18 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 4979/τ.Β΄/08.11.18), σύμφωνα με την οποία παρέχεται στους εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τους Ιατρούς των Μονάδων-Υπομονάδων-Συγκροτημάτων και Σχηματισμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης και των Γενικών Επιτελείων.

Ως εκ τούτου από την 8η Νοεμβρίου 2018,το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, δύναται να προσέρχεται για ιατρική εξέταση στα ιατρεία των Μονάδων που υπηρετούν.