Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 12:38

Δελτίο Τύπου Γραφείου Ειδικής Γραμματέα Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στο Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και της συμβολής στην αντιμετώπιση της φυγής στο εξωτερικό νέων υψηλής εξειδίκευσης (brain drain), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκηρύσσει πρόγραμμα, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 22-29 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία απασχολούμενοι στο Δημόσιο, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σε εργασίες άμεσα συνδεδεμένες με τις σπουδές τους και το γνωστικό τους αντικείμενο.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ενταχθεί στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα υποβάλλοντας 591 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων με στόχο να καλυφθούν ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ή προγραμμάτων τα οποία μπορούν να βελτιώσουν υπάρχουσες υπηρεσίες.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως ωφελούμενοι απόφοιτοι Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Η ένταξή τους θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια μοριοδότησης , όπως οι μήνες ανεργίας, το εισόδημα, αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (ΑμΕΑ), η οικογενειακή τους κατάσταση, αν είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ κλπ. Το 12μηνο συμμετοχής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα θα αναγνωρίζεται σαν εργασιακή εμπειρία από το ΑΣΕΠ σε μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων στο Δημόσιο.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση που θα καθορίζει την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων καθώς και τις ειδικότητες ανά Φορέα Υποδοχής.