• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Υποτροφίες Έκπτωσης 75% σε Προγράμματα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 09:47

Υποτροφίες Έκπτωσης 75% σε Προγράμματα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

 

 Σας γνωρίζουμε, ότι εγκρίθηκε η χορήγηση υποτροφιών με έκπτωση 75% για τα προγράμματα e-learning, του συνημμένου πίνακα, που διοργανώνει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πληροφορίες για τα προγράμματα καθώς και οι οδηγοί σπουδών τους, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://elearn.elke.uoa.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 20-2-19 έως 4-3-19 στην ιστοσελίδα http://support.elearningekpa.gr/ypetha (πληροφορίες στη Γραμματεία ΚΕ.ΔΙ.ΒI.Μ-ΕΚΠΑ κ. Μπαμπάσης τηλ.210-3689386). Ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων ορίζεται η 18-3-19. Η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δόσεις, ενώ για προγράμματα των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα 250 ευρώ, υφίσταται η δυνατότητα για μία ακόμη δόση (κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου στη Γραμματεία του ΕΚΠΑ). Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το ΕΚΠΑ καθώς οι υποτροφίες έχουν συγκεκριμένο αριθμό ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικής Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού : α) Μ.Υ. ΠΕ/ Α Ιωάννα Καψιμαλάκου, τηλέφωνο 210-6598193, e-mail:ikapsimalakou@mod.mil.gr και β)ΣΕΙΔ. ΤΕ Δ-Λ, Χρυσάνθη Μαυρίδου, τηλέφωνο 210-6598759, e-mail:xmavridou@mod.mil.gr.