Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 07:31

Δελτίο Τύπου από το Γραφείο της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ

 

Ουδεμία τροποποίηση του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ», βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας την παρούσα χρονική στιγμή.

Ως εκ τούτου και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, καλείται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας/ ΥΕΘΑ «Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», όπως ανακαλέσει την από 26-02-2019 σχετική ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατά το μέρος που αφορά τα ανωτέρω.

 

                                                                                                                                                                                                     Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019

 

                                                                                                                                                                                                   Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΘΑ

                                                                                                                                                                                                     Καλλιόπη Παπαλεωνίδα