Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 11:56

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝ.ΕΠ./ΕΚΔΔΑ

      Σας γνωρίζουμε ότι, σε τρία (3) επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλο «Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου» και σε δύο (2) επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλο «AUTOCAD-Σχεδίαση σε Δύο Διαστάσεις» που διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ., κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, διατίθενται από το ΙΝ.ΕΠ. θέσεις επιμόρφωσης για το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ. Τα ανωτέρω προγράμματα θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΕΠ. στην Αθήνα. Η Δνση Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ, με το Φ.300/103/18393/Σ.4657/18 Μαρ 19 έγγραφο, παρείχε οδηγίες στις Δνσεις Πολ.Προσωπικού των τριών (3) ΓΕ, για την έγκαιρη υποβολή στοιχείων συμμετεχόντων.