Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 07:08

Αποστολή Υπομνήματος στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επικίνδυνης και Ανθυγιείνης Εργασίας

      Σε συνέχεια της σύσκεψης για το ανθυγιεινό επίδομα, κατατέθηκε, στις 8 Μαϊου 2018, από τον ΕΔΤ/ΥΠΕΘΑ, υπόμνημα προτάσεων,  προς την επιτροπή Αξιολόγησης Επικίνδυνηςκαι Ανθυγιείνης Εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)