• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Διατάξεις άρθρου 121 του ν. 4549/2018 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων - κινητικότητα
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 08:19

Διατάξεις άρθρου 121 του ν. 4549/2018 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων - κινητικότητα