• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Παροχή Διευκρινιστικών Οδηγιών σχετικά με τις Εκλογές για την Ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υ. Σ.
Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 06:37

Παροχή Διευκρινιστικών Οδηγιών σχετικά με τις Εκλογές για την Ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υ. Σ.