• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 07:33

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017