• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Δελτίο Τύπου Γραφείου Ειδικής Γραμματέα για Έκδοση Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ
Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 18:19

Δελτίο Τύπου Γραφείου Ειδικής Γραμματέα για Έκδοση Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ Π.Δ. «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

Η Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΘΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημοσίευση στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως του Π.Δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α’ 148/10.08.2018). Η έκδοση του Οργανισμού του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εγχειρήματος, το οποίο αποτελούσε, για χρόνια, πάγιο αίτημα του συνόλου των μονίμων υπαλλήλων του υπουργείου.

Σηματοδοτεί επίσης, τη μετάβαση σε μια νέα εποχή διοικητικής πραγματικότητας για το ΥΠΕΘΑ, αφού αποτελεί το εργαλείο για την υλοποίηση όλων των δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση, 2017-2019, που έχει εκπονηθεί και έχει αρχίσει να υλοποιείται στη χώρα μας, με στόχο την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου το κράτος να καταστεί αποτελεσματικό, διαφανές και αξιοκρατικό, κάτι το οποίο αποτελεί εξάλλου διαχρονικό κοινωνικό αίτημα.

Πιο συγκεκριμένα, με την έκδοση, έπειτα από δεκαέξι έτη, του Νέου Οργανισμού για το Πολιτικό Προσωπικό, το ΥΠΕΘΑ μπορεί να συμμετάσχει, ως φορέας υποδοχής, στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), διαδικασία η οποία θα οδηγήσει, μέσα από στοχευμένες αποσπάσεις/μετατάξεις, στην ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού του υπουργείου, το οποίο έχει απομειωθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. Αναγκαία συνθήκη για τη συμμετοχή στο ΕΣΚ είναι η κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος, στο οποίο θα καταχωριστούν τα Ειδικά Περιγράμματα Θέσης Εργασίας, που αντιστοιχούν στις ανάγκες για απόσπαση ή μετάταξη. Αναφέρεται ότι έχουν ήδη εκπονηθεί 13.912 Ειδικά Περιγράμματα Θέσης Εργασίας, όσες δηλαδή και οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τη μεταβατική περίοδο των προσωρινών τοποθετήσεων των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τμήματος, θα ακολουθήσει, από το φθινόπωρο του 2018, η εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, το οποίο κινείται στην κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, αφού εφαρμόζει πλήρως τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας: προβλέπονται νέα κριτήρια και διαδικασίες επιλογής στελεχών σε θέσεις ευθύνης με αυξημένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, όπως είναι η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, καθώς και η συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων, που απαρτίζονται από στελέχη υψηλού κύρους, εμπειρίας και προσόντων.

Ο νέος Οργανισμός αποτελεί επίσης πολύτιμο, όσο και απαραίτητο εργαλείο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής που πρέπει να εφαρμοσθεί για την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσλήψεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα από ένα απόλυτα στοχευμένο προγραμματισμό και σχεδιασμό.

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι, η έκδοση του κανονιστικού αυτού κειμένου αποτελεί απτή απόδειξη της ισχυρής βούλησης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τόσο για την ένταξη του Υπουργείου στο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της δημόσιας διοίκησης που υλοποιείται στη χώρα μας την τρέχουσα περίοδο, όσο και για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η έκδοση του συγκεκριμένου π.δ. θα ήταν αδύνατη χωρίς την καθοριστική συνεισφορά των υπαλλήλων που στελεχώνουν τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα του ΥΠΕΘΑ και ιδιαίτερα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού του Τομέα, Βασιλικής Τσιμπίδη, η οποία επί μια διετία εργάστηκε άοκνα, τόσο σε επίπεδο επιτελικό, όσο και υλοποίησης, για την εκπόνηση του εν λόγω Οργανισμού. Σημαντική επίσης και η εμπλοκή όλων των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου που συνέβαλαν με επαγγελματισμό στην υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος.

Στους ανωτέρω αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Η καινούργια εποχή για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ήδη γεγονός.