Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 11:02

Χαιρετισμός της Ειδικής Γραμματέα στην έναρξη του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος Η/Υ

Η Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΘΑ, κα Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος προετοιμασίας πολιτικών υπαλλήλων, για πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα (ΕΔΤ) σε συνεργασία με τη ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ και το ΚΕΠΥΕΣ, έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών και συμμετέχουν εικοσιτέσσερεις (24) υπάλληλοι των επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ και ΓΕΕΘΑ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών για την εξέλιξη και ενδυνάμωση του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ.

Θα ακολουθήσει η υλοποίηση αντίστοιχων, ειδικά σχεδιασμένων στις ανάγκες του Πολιτικού Προσωπικού, προγραμμάτων σε Λάρισα, Βόλο και Χανιά.