Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 11:19

Συνάντηση της Ειδικής Γραμματέα για το Ανθυγιεινό Επίδομα με Συνδικαλιστικούς Φορείς.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με πρωτοβουλία της κ.Ειδικής Γραμματέα, Καλλιόπης Παπαλεωνίδα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, συνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων (ΠΟΕ/ΥΠΕΘΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων (ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ) καθώς και της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ) Αττικής, με αντικείμενο συζήτησης τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 396 του ν.4512/2018.

Η κ.Ειδική Γραμματέας ενημέρωσε τους προαναφερόμενους για την επικείμενη κατάθεση από το γραφείο της, σχετικού Υπομνήματος, προς την αρμόδια Διϋπουργική Επιτροπή, με στόχο την υποβοήθηση του έργου της τελευταίας και ενόψει υποβολής σχετικής γνωμοδότησης από αυτήν στους συναρμόδιους υπουργούς, έως 30.5.2018, μέσα από την κατάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του ΥΠΕΘΑ, που απορρέουν τόσο από το μεγάλο εύρος των χώρων εργασίας και των ειδικών συνθηκών σε αυτούς, όσο και από τον μεγάλο αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος.