Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 11:12

Επίσκεψη της Ειδικής Γραμματέας ΥΠΕΘΑ στη Σχολή Εκπαίδευσης για το Π.Π. του Γαλλικού Υπουργείου Ένοπλων Δυνάμεων

Επίσκεψη, στις 18-19 Σεπτεμβρίου, στη Σχολή Επιμόρφωσης για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στη Μπουρζ της Γαλλίας, πραγματοποίησε η Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΘΑ συνοδευόμενη από συνεργάτες του Αυτοτελούς Γραφείου της, καθώς και του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας που λαμβάνει η Ελλάδα από τον Γαλλικό Δημόσιο Φορέα “Expertise France” από το 2013 για την Αναδιοργάνωση του Κράτους και εντάσσεται στην πιλοτική φάση (2018-2019) του σχεδιασμού και υλοποίησης, από τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα, στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στους χώρους του ΥΠΕΘΑ, για το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου.

Η κα Καλλιόπη Παπαλεωνίδα μετέβη στη Γαλλία έπειτα από πρόσκληση του κου Claude Welding, Γενικού Επιθεωρητή Οικονομικών του Γαλλικού Υπουργείου Δημόσιας Δράσης, και είχε συνεργασία με τον Ομότιμό της κο Marc Treglia, καθώς και τα μέλη της Γαλλικής Αντιπροσωπείας, πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών.

Η Ειδική Γραμματέας ξεναγήθηκε στους χώρους της Σχολής και είχε επαφές με τους Διευθυντές των επιμέρους τμημάτων, όπως αυτά της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, της Συνεχούς Εκπαίδευσης και της Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης.

Στο κλείσιμο των εργασιών της επίσκεψης, τονίσθηκε, και από τις δύο πλευρές, η ανάγκη εδραίωσης της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου, ως συνεχούς διαδικασίας, μέσα από παγιωμένες δράσεις, καθώς επίσης η σημασία ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.